PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

 1. EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
 2. KULTURNI DNEVNIK
 3. RASTEM S KNJIGO
 4. NAŠA MALA KNJIŽNICA
 5. SPOZNAJ, VARUJ, OHRANI
 6. NAUČIMO SE SPROSTITI
 7. UNESCO ASPnet
 8. KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
 9. POGOVORIMO SE
 10. KULTURNA ŠOLA
 11. OBUJAMO SLOVENSKO DEDIŠČINO
 12. PROJEKT PREŠERNOVCI
 13. SKUPAJ ZA ZNANJE – RAZVOJ PODPORNIH MEHANIZMOV PRIDOBIVANJA ZNANJA ZA PRIPADNIKE ROMSKE SKUPNOSTI
 14. RAZISKAVA O UPORABI ELEKTRONSKEGA UČBENIŠKEGA KOMPLETA LILI IN BINE V OSNOVNIH ŠOLAH
 15. ŠOLSKA SHEMA
 16. MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA
 17. „eTWINNING IN ERASMUS“ PROJEKTI
 18. TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
 19. SIMBIOZA ŠOLA IN SIMBIOZA GIBA
 20. IZZIVI PODJETNOSTI ZA MLADE – YOUTH START
 21. IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA
 22. POLICIST LEON SVETUJE
 23. VARNO S SONCEM
 24. NA-MA POTI (NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNA PISMENOST, OPOLNOMOČENJE, TEHNOLOGIJA IN INTERAKTIVNOST)
 25. CAP PROGRAM
 26. MLADIM SE DOGAJA
 27. PROJEKT TOTI LAS