Šolski sklad

Na šoli imamo tudi šolski sklad, v okviru katerega se pridobivajo sredstev iz prispevkov staršev (starši s podpisom pristopne izjave pristopijo k donaciji – prispevku za šolski sklad), občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti ter potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po strokovnih ekskurzijah, o pomoči socialno šibkim učencem pri udeležbi na ekskurzijah, v šoli v naravi, taborih, o potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.

Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in ki je tudi osnova za nabavo opreme ali drugačno porabo sredstev.

Predsednik Šolskega sklada OŠ Franceta Prešerna Maribor je gospa Maje Lorenčič. Vljudno vas vabimo, da preberete njen nagovor.

Prosimo vas, da darujete in s tem plemenitim dejanjem zarišete pot, stališča in delovanje, ki so za vzgojo in spodbujanje kreativnosti otrok nadvse pomembna. Podatki za nakazilo sredstev Šolskemu skladu so na voljo v zgornjem nagovoru.

V primeru sklenitve donatorske pogodbe nam pišite na naslov: darja.eisner@osfpmaribor.si.

Dostopnost