Šolski parlament

KAJ SPLOH JE OTROŠKI PARLAMENT IN ZAKAJ GA POTREBUJEMO?

Otroški parlament je javna tribuna, ki že od leta 1990 poteka pod pokroviteljstvom Zveze prijateljev mladine v sodelovanju s slovenskimi osnovnimi šolami. Njegov namen je vzgajati otroke in mlade  za aktivno sodelovanje, vključenost in udeležbo povsod tam, kjer se sprejemajo odločitve, ki zadevajo tudi njih. Poteka na več ravneh, na ravni šole v okviru šolskega parlamenta in razrednih skupnosti ter v obliki javnih razprav na občinski ter državni ravni. Izbrana tema je vsako leto drugačna in je izbrana tajno na nacionalnih otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Ljubljani. Letošnja tema je Moja poklicna prihodnost.

Otroški parlament je nastal na pobudo osnovnošolcev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje in dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja. Gre za možnost, da otroci spregovorijo o tem, kako vidijo svet, v katerem živijo, in o tem, kako ga spremeniti na bolje. Vendar ni dovolj, da spregovorijo otroci. Potrebno je tudi, da so slišani s strani odraslih na nivoju šole, lokalne skupnosti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki aktivno oblikujejo družbo.

ŠOLSKI PARLAMENT NA NAŠI ŠOLI

Naše delo poteka tedensko od oktobra do konca marca. Vsebina razprav je povezana s temo otroškega parlamenta, vendar pa vsebino prilagajamo tudi aktualnim družbenih ali šolskim dogajanjem. Vse, o čemer govorimo na srečanjih šolskega parlamenta, predstavniki razredov prenesejo v svojo razredno skupnost. Na razrednih urah odpirajo vprašanja, povezana z aktualno temo parlamenta, vodijo razpravo in organizirajo delavnice. Parlamentarci višjih razredov obiščejo nižje razrede ter z njimi vodijo pogovore o izbrani temi. S tem pridobijo ne le dragocene izkušnje, temveč se učijo slišati in razumeti tudi mlajše od njih.

V začetku marca na šoli organiziramo šolsko parlamentarno razpravo, v kateri sodelujejo predstavniki vseh razredov, šolska svetovalna služba ter vodstvo šole, povabljeni pa so tudi vsi ostali zaposleni na šoli. Učenci izpostavijo ključno problematiko izbrane teme ter podajo predloge za rešitve predvsem na nivoju šole. Na vseh dosedanjih razpravah je prišlo do zelo dobrodošlega dialoga med učenci in odraslimi, ki ga otroci velikokrat pogrešajo. Vodstvo šole in šolska svetovalna služba se zaveže k temu, da bo po svojih najboljših močeh vsaj del podanih predlogov uresničila. Bistvo šolskega parlamenta tako ni samo razprava, ampak sodelovanje otrok v aktivnem državljanstvu.

Dostopnost