2. ocenjevalno obdobje (2019/2020)

REDNE GOVORILNE URE ZA STARŠE

Matična šola: od 6. do 9. razreda predvidoma vsak prvi četrtek v mesecu ob 17. uri, od 1. do 5. razreda predvidoma vsak drugi četrtek v mesecu ob 17. uri.
Podružnična šola: predvidoma vsak drugi četrtek v mesecu ob 17. uri.

Opomba: natančen podatek o datumu rednih govorilnih ur v mesecu najdete v opomniku ali na oglasnih TV-jih v avlah šole.

DOPOLDANSKA GOVORILNA URA ZA STARŠE

Informacije o dopoldanskih govorilnih urah strokovnih delavcev šole v 2. ocenjevalnem obdobju najdete v spodnjem dokumentu.

Govorilne_ure_2OO_2019-2020_v2 (marec 2020, pdf)