Obrazci Za ogled oz. prenos obrazca klikni nanj.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Obrazec za opravičevanje odsotnosti učenca oz. učenke (pdf)
Prošnja za izostanek od pouka (pdf)

ŠOLSKA PREHRANA
Prijava učenca na šolsko prehrano (pdf)
Preklic prijave na šolsko prehrano (pdf)

STATUS ŠPORTNIKA/KULTURNIKA
Vloga za dodelitev statusa športnika_v2 (pdf)
Priloga k vlogi za status športnika – potrdilo (pdf)
Vloga za dodelitev statusa umetnika_v2 (pdf)
Priloga k vlogi za status umetnika – potrdilo (pdf)

ŠOLA V NARAVI
Vloga za pomoč pri plačilu stroškov šole v naravi (september 2021, pdf)

ŠOLSKI SKLAD
Vloga za šolski sklad (september 2021, pdf)

NADOMESTNE JAVNE LISTINE
Prošnja za izdajo nadomestne javne listine (pdf)

VZGOJNI UKREPI
Obvestilo o vzgojnem ukrepu (pdf)

OSTALI OBRAZCI
Vloga za odložitev pričetka šolanja (pdf)
Vloga za prepis ŠN (pdf)