KARIERNA ORIENTACIJA V OSNOVNI ŠOLI

 POMEMBNI DATUMI V POSTOPKU VPISA 2020/21 – 9. RAZRED

 1. RAZPIS za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/20  bo po januarju 2021 objavljen na spletni strani MIZŠ (Vpis v srednje šole).
 2. INFORMATIVNI DAN
 • Petek, 12. 2. 2021: ob 9. in ob 15. uri.
 • Sobota, 13. 2. 2021: ob 9. uri.

Možen je obisk treh srednjih šol, priporočljiv pa obisk  vsaj dveh šol.

 • Rok za oddajo prijave na SŠ je april 2020.
 1. POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SŠ PROGRAME
 • marec 2021- prijava na opravljanje preizkusa nadarjenosti / izpolnjevanje športnih pogojev;
 • med 11. in 21. marcem 2021 preizkusi posebnih spretnosti in nadarjenosti na srednjih šolah;
 • do 26. marca 2021 posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih;
 • april 2021– zadnji dan za oddajo prijav na srednje šole;
 • april 2021 – objava stanja prijav; – možen prenos prijave;
 • April 2021 – zadnji dan prenosa prijav; – po tem datumu prenos ni možen dodatuma vpisa v juniju 2021;
 • NPZ: maj 2021: SLJ ; – 6. maj 2021: MAT; 10. maj 2021: TRETJI PREDMET- BIO
 • junija 2021 – zaključek pouka za učence 9. razredov
 • – 21. junij 2021– izvedba 1. kroga izbirnega postopka;
 • junij 2021 do 15. ure – prijava v 2. krogu izbirnega postopka
 • junij 2021 do 15. ure – izvedba 2. kroga izbirnega postopka (MIZŠ).
 1. OMEJITEV VPISA
 • Omejitve vpisa bodo objavljene na spletni strani MIZŠ maja 2021; srednja šola obvesti kandidate o omejitvi vpisa:
 • TOČKE sestavljajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda; NAJVEČ MOŽNIH TOČK: 175
 • otroci s posebnimi potrebami (Odločba o usmeritvi) v SŠ – v primeru omejitve vpisa bodo morali zbrati 90% točk (npr.: od 100T  mora imeti 90T);
 1. SPODNJE MEJE TOČK IZ PRETEKLIH LET
 • Prva gimnazija:
  – gimnazija 166, 165 + NPZ; 162, 159;
  – klasična gimnazija 167, 166 + NPZ; 164, 159,153 ;
 • II. gimnazija:
  – gimnazija 169, 172, 171 + NPZ, 169 ; /Š/= 178, 175 , 182, 181 (ocene in točkovani športni dosežki);
 • II. gimnazija:
  – gimnazija 148, 162+ NPZ; /Š/= 170, 158 + 94NPZ ;
  – predšolska vzgoja: 130, 128, 127; 120, 122;
 • Biotehniška šola Maribor:
  – veterinarski tehnik 127;
 • Srednja šola za oblikovanje:
  – frizer 108, 109, 95+ NPZ ;
  – medijski tehnik 133, 132, 127 + NPZ, 120;
  – tehnik oblikovanja 130, 134, 129;
 • Srednja zdravstvena in kozmetična šola:
  – bolničar- negovalec: 121,  113, 124, 102;
  – kozmetični tehnik:  145, 148, 147, 125+ NPZ;
  – zdravstvena nega:  124,  132, 131+ NPZ ; 131, 126+ NPZ; 136;
 • TŠC
  – tehnik mehatronike: 129;
 • SKŠ in gimnazija Ruše:
  – farmacevtski tehnik 136;
 • SERŠ:
  – računalnikar 115, 103;
  – elektrikar 98 + zaklj.ocene MAT, SLJ, TJA = 25;
  – tehnik računalništva 132.
 1. ŠTIPENDIJE: informacije na naslovu skladkadri.si

 Vrste štipendij:
– Zoisove,
– štipendije za deficitarne poklice,
– kadrovske štipendije (sofinanciranje),
– državne,
– štipendija Mestne občine Maribor – od 2. letnika SŠ.

 1. KJE LAHKO POIŠČETE INFORMACIJE:
 • Zavod RS za zaposlovanje: www.ess.gov; e-svetovanje
 • Spletna stran: mojaizbira.si
 • Spletna stran Ministrstva za izobraževanje (SŠ – programi, POKLICNI KAŽIPOT)
 • Spletne strani posameznih srednjih šol, njihova svetovalna služba;
 • KARIERNO SREDIŠČE, Gregorčičeva 15, : 02/ 252- 53-21;
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, sklad-kadri.si;
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – mddsz@gov.si
 • ŠSS na OŠ, tel.: 02/ 32- 069 – 56 (Marija Mitrović);

POMEMBNI DATUMI V POSTOPKU PRIJAVE IN VPISA V SREDNJO ŠOLO

Več lahko preberete v rokovniku, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Informacije, povezane z vpisom v srednje šole dobimo:

Informacije o nadaljnjem izobraževanju za učence in starše 8. razredov

1. NEKAJ OSNOVNIH NAPOTKOV ZA STARŠE PRED OTROKOVO IZBIRO SREDNJE ŠOLE, POKLICA:

 • Skupaj z otrokom razmišljajte: – KAJ ZNA? KAJ VE? KAJ ZMORE?
 • Katere INTERESE in HOBIJE ima vaš otrok, kateri ŠOLSKI PREDMETI ga veselijo?
 • Kakšne delovne navade ima? Je vztrajen, opravi vse obveznosti za šolo, ali hitro odneha, nima prave volje za delo…
 • Zdravstveno stanje, temperament mladostnika sta tudi pomembna dejavnika pri izbiri srednje šole, zlasti določenih poklicih (npr.: delo z ljudmi).
 • VLOGA STARŠEV pri otrokovi izbiri izobraževalne in poklicne poti je izredno pomembna (vaš zgled, odnos do otrokovega učenja in dela, zadovoljstvo v vašem poklicu, pogum za spremembe…).
 • Pomembno je vedeti, kje lahko dobite informacije o srednješolskem izobraževanju.

2. VRSTE SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV:

PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA – NPI:

 • V programe NPI se lahko vpiše, kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost in zaključil najmanj 7. razred OŠ;
 • Programi trajajo praviloma dve leti, ob koncu opravijo dijaki zaključni izpit.

PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA – SPI:

 • V programe SPI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil OŠ; tudi kdor je zaključil NPI;
 • Programi trajajo 3 leta, šolanje se zaključi z zaključnim izpitom.
  Poskusno uvajanje vajeništva – v Mariboru TŠC – obdelovalec kovin, S. Gradbena Š. – črkoslikar pleskar) . Potrebna je vajeniška pogodba z delodajalcem.
  PREDNOSTI: – polovica izobraževanja se izvede pri delodajalcu; – pridobijo delovne izkušnje; – prednost pri zaposlitvi;

PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA OZ. TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA – SSI – STI:

 • V programe SSI – STI se lahko vpišejo tisti, ki so končali OŠ; ki so končali NPI;
 • Izobraževanje traja 4 leta, zaključi se s poklicno maturo.

PROGRAMI SPLOŠNEGA SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA /GIMNAZIJSKI PROGRAMI/:

 • Splošna gimnazija (- gimnazija s športnim oddelkom – s poudarkom na športni vzgoji; – e-oddelek; – inovativni oddelek);
 • klasična gimnazija ( obvezna latinščina, poudarek na humanističnih predmetih);
 • Strokovna gimnazija:
  – tehniška gimnazija (poleg splošnih obsega tudi strokovne predmete iz različnih področij tehnike);
  – ekonomska gimnazija ( omogoča poglabljanje znanja na ekonomskem področju),
  – umetniška gimnazija ( izobraževanje v 4 smereh – glasbeni, plesni, dramsko-gledališki, likovni).
 • Šolanje traja 4 leta, zaključi se s splošno maturo. Gimnazijski programi omogočajo pripravo na univerzitetni študij. V gimnazijske programe se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil OŠ.

3. KAKO POTEKA VPISNI POSTOPEK – PRIJAVA IN VPIS V SREDNJO ŠOLO

 • Vpisni postopek poteka v 9. razredu.
 • Učenci izpolnijo prijave v šoli in se prijavijo samo na eno srednjo šolo, razen za vzporedni vpis na Konservatoriju za glasbo in balet.
 • Prijave podpišejo starši.
 • Rok za oddajo prijave je v začetku aprila.
 • Prijave je možno prenesti – časa je približno tri tedne. Srednje šole objavijo dokončno stanje prijav v začetku meseca maja in obvestijo učence o morebitnih omejitvah vpisa do konca meseca.
 • Ob prevelikem številu prijav je vpis omejen – upoštevajo se merila za izbiro – točke (seštevek ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu; MOŽNIH= 175 T).

Vpis otrok s posebnimi potrebami (Odločba o usmeritvi) v SŠ – v primeru omejitve vpisa bodo morali zbrati 90% točk (npr.: od 100T mora imeti 90T);

PRIMERI SPODNJE MEJE TOČK V ZADNJIH LETIH:

 • II. gimnazija:- gimnazija 172, 171 + NPZ , 169; /Š/= 178, 175 , 182, 181  (ocene, športni dosežki);
 • III. gimnazija: – gimnazija 148, 162+ NPZ ; /Š/= 158 + 94 NPZ; – predšolska vzgoja: 128, 127; 120, 122;
 • Biotehniška šola Maribor: -veterinarski tehnik 127;
 • Srednja šola za oblikovanje: -frizer 109, 95+ NPZ ; – medijski tehnik 132, 127 +NPZ, 120; – tehnik oblik. 134, 129;
 • Srednja zdravstvena in kozmetična šola:
  – bolničar- negovalec: 121, 113, 124, 102;
  – kozmetični tehnik: 148, 147,125+ NPZ;
  – zdravstvena nega: – 132,131+ NPZ ; 131, 126+ NPZ; 136;
 • TŠC – tehnik mehatronike: 129;
 • SKŠ in gimnazija Ruše: – farmacevtski tehnik 136; – SERŠ – računalnikar: 103.
 • Prva gimnazija: – gimnazija 166,165 + NPZ; 162, 159, 153 – klasična gimnazija 167, 166 + NPZ; 164, 159, 153

V primeru, da se v 1. ali 2. krogu izbirnega postopka zvrsti več kandidatov z istim številom točk, se upoštevata tudi rezultata iz slovenščine in matematike pri nacionalnem preverjanju znanja (npr.: program- zdravstvena nega: 131 točk iz ocen 7., 8. in 9. razreda ter dosežek pri NPZ- slovenščina, matematika).

4. KJE LAHKO DOBITE IFORMACIJE GLEDE VPISA V SREDNJE ŠOLE

 • Zavod za zaposlovanje: www.ess.gov: e-svetovanje
 • Spletna stran: www.mojaizbira.si
 • Spletna stran Ministrstva za izobraževanje (SŠ- programi, POKLICNI KAŽIPOT)
 • RAZPIS za vpis v SŠ – na spletni strani MIZŠ (vpis v srednje šole)
 • Spletne strani posameznih srednjih šol, njihova svetovalna služba;
 • KARIERNO SREDIŠČE, Gregorčičeva 15, tel.: 02/ 252- 53-21;
 • Javni štipendijski, preživninski…sklad RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, www.sklad-kadri.si;
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – www.mddsz.gov.si
 • Karierni sejem- poteka vsako leto meseca novembra
 • Tehniški dan na šolo !Ko bom velik, bom…”- vsako leto v mesecu januarju
 • Šolska svetovalna služba na OŠ , tel.: 02/ 32 069 56 (Marija Mitrović);

5. IN NA KONCU