UNESCO ASPnet

Unesco

Naša šola je članica UNESCO ASPnet.

Mreža UNESCO pridruženih šol (Associated Schools Project Network, krajše ASPnet) je bila ustanovljena pod okriljem UNESCA – Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Njen namen je vplivati na mlade ljudi, na njihov odnos do učenja, medsebojnega sprejemanja in povezovanja. Gre za mrežo vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov in izobraževalnih institucij, ki gradi na spoznavanju, učenju in vzgajanju za medsebojno sprejemanje, sodelovanje in sobivanje ljudi ter narave. Danes je v globalni mreži več kot 11.000 pridruženih izobraževalnih ustanov v več kot 180 državah.

ASP mreža kot gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja je priznana kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

V mreži nas povezujejo štiri glavne teme:

  • svetovni problemi in vloga sistema ZN pri njihovem reševanju,
  • človekove pravice, demokracija, strpnost,
  • medkulturno učenje,
  • okoljski problemi.

 Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih Delorsovih stebrih učenja:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Učiti se bivati!
  • Učiti se živeti skupaj!

Z UNESCO ASPnet šolami doma in po svetu sodelujemo v UNESCO ASP projektih. S svojim delom bomo še bolj zavzeto in aktivno nadaljevali v šolskem letu 2020/2021. Povezovala nas bo misel Alberta Camusa: „Ne hodi pred menoj, morda ne bom sledil, ne hodi za menoj, morda ne bom vodil. Hodi ob meni in mi bodi prijatelj.“

Dostopnost