Drugi dokumenti

Za ogled oz. prenos dokumenta klikni nanj.

PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2021 – 2022 (september 2021, pdf)

Publikacija za obvezne izbirne predmete v šolskem letu 2021/2022 (maj 2021, pdf)
Zloženka OPB
(september 2018, pdf)

E-računi

E-računi (izjava)  (marec 2021, pdf)
E-računi (soglasje za obdelavo osebnih podatkov) (marec 2021, pdf)

Objava seznama o oddanih evidenčnih naročilih

OŠ Franceta Prešerna skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), objavlja seznam evidenčnih naročil, ki so bila oddana v preteklem koledarskem letu in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3  ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV.
V seznamu evidenčnih naročil so podatki o opisu predmeta, vrsti predmeta, vrednosti evidenčnega naročila brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

Seznam Evidencnih narocil v 2020 (februar 2021, )

Seznam Evidencnih narocil v 2019 (februar 2020, )

Seznam Evidencnih narocil v 2018 (februar 2019, )

Seznam Evidencnih narocil v 2017 (februar 2018, )