Kratka zgodovina šole

Po prvi svetovni vojni se je mesto Maribor neverjetno hitro razvilo. V okolici so leto za letom nastajale nove tovarne, rasla so nova podjetja, število prebivalstva pa je skokovito naraščalo. Tako so postajale tudi šole iz leta v leto tesnejše.

Vodilni so le uvideli, da ni druge izbire, kot zgraditi novo šolsko stavbo na desnem bregu Drave. Leta 1934 je bila prostorska stiska že tako huda, da so morali nujno nekaj ukreniti. Takratni mestni svet je sprejel predlog, da z gradnjo šole ne smejo odlašati. Izbrali so primerno zemljišče, ki ga je zelo dobro razdelil inž. arh. Jaroslav Černigoj, katerega načrt je bil januarja 1935 tudi izbran kot najprimernejši. 15. septembra 1935 so slovesno položili temeljni kamen. Šolska stavba je začela hitro rasti in 1. decembra 1936 so jo že slovesno odprli, delovati pa je pričela 11. januarja 1937. leta.

Novo šolsko poslopje je bilo eno največjih, najmodernejših in najlepših v državi.

Aprila 1941 so šolo za nedoločen čas ukinili. 30. aprila je slovenska šolska uprava morala šolo predati nemški upravi. Z novim šolskim letom 1941/1942 je potekal pouk v šoli v nemškem jeziku. Jeseni 1942 so morali šolo izprazniti, saj so Nemci vanjo namestili 180 mladink nemške poročevalne brigade. Odpeljali so večino inventarja.

Ko so se Nemci morali umakniti, se je v zgradbo naselila bolgarska vojska, ki je uničila večino preostalega inventarja. Po odhodu Bolgarov je v šoli nekaj časa bivala še VI. proletarska brigada.

18. julija 1945. leta je bilo po dolgem času v šoli spet slišati slovensko besedo.

V šolskem letu 1945/1946 je tu delovala šola z imenom Magdalenska šola, ki se je kasneje preimenovala v OŠ Franceta Prešerna. Zaradi prevelikega števila otrok so šolo v začetku leta 1952 razdelili v OŠ VII. in v OŠ VIII.

V šolskem letu 1958/1959 so na osnovi reform prišli na šolo novi učenci iz različnih šol in šola se je preimenovala v III. OŠ Tabor, ki je postala tudi popolna osemletka. Že kmalu po tem so šolo preimenovali v OŠ Slavka Šlandra in v OŠ Borisa Kidriča. Leta 1992 se OŠ Slavka Šlandra preimenuje v OŠ Franceta Prešerna s Podružnično šolo Staneta Lenardona v Razvanju.

Leta 1964 so šoli priključili podružnično šolo v Razvanju. Učenci, ki so v Razvanju zaključili četrti razred, so se v peti razred prešolali na matično šolo.

Učiteljski kolektiv podružnične šole je sestavni del delovnega in pedagoškega kolektiva matične šole.

Zgodovino šole v Razvanju pričnemo beležiti leta 1883, ko je ob gradnji poslopja začela nastajati šolska kronika. Lokacija je bila določena na veliki gomili, od koder je lep razgled vse do mesta. Šola je bila predana svojemu namenu 16. novembra 1884. Za Razvanje in njegovo okolico je bil dogodek velik praznik. Pouk se je v šoli pričel že 17. novembra 1884, in sicer v nemškem jeziku.

Leta 1959 se je šola v Razvanju preimenovala po borcu pohorske čete, Stanetu Lenardonu, 1964 pa se je združila z Osnovno šolo Slavka Šlandra, današnjo Osnovno šolo Franceta Prešerna.

V šolskem letu 2002/03 smo v naši šoli uvedli devetletko v 1. razredu, v šolskem letu 2003/04 pa tudi prvič v 7. razredu devetletne osnovne šole.

28. 2. 2011 je bil na 5. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor sprejet Odlok o pripojitvi OŠ Borisa Kidriča k OŠ Franceta Prešerna. Odlok je bil objavljen v Medobčinskem vestniku št. 4/2011, z dne 18. 3. 2011. Statusna sprememba je začela veljati s 1. 9. 2011. S tem dnem je Osnovna šola Franceta Prešerna prevzela učence in tudi vse delavce Osnovne šole Borisa Kidriča, ki so bili zaposleni za nedoločen čas. Tako s 1. 9. 2011 v obstoječi stavbi na naslovu Žolgarjeva ulica 2–4 domuje ena šola – OŠ Franceta Prešerna Maribor.

Šola se ponaša s številnimi uspehi in priznanji ter nazivi: EKO ŠOLA, SIMBIOZA ŠOLA, HOSPITACIJSKA ŠOLA, UNESCO ŠOLA, KULTURNA ŠOLA, šola, ki vzgaja odnos do kulturne in naravne dediščine, odnos do medgeneracijskih druženj.

Septembra 2018 je šola prejela naziv NAJBOLJ KULTURNA ŠOLA LETA 2017.

Dostopnost