Vpis v 1. razred

V 1. razred osnovne šole se vpisujejo otroci, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo pričeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let.
Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo obvezno.

Vpis otrok na matično šolo bo potekal med 12. in 15. 2. 2024. Več preberite v vabilu: Vabilo na vpis v 1. razred matične šole (PDF).

Vpis otrok na podružnično šolo bo potekal 14. 2. 2024. Več preberite v vabilu: Vabilo na vpis v 1. razred podružnične šole (PDF).

Pred uradnim vpisom v 1. razred vabimo bodoče učenke in učence ter njihove starše na srečanje bodočih prvošolcev.

Oglejte si vabilo na prvo srečanje za bodoče prvošolce in njihove starše:

V pomoč so vam lahko še dodatne informacije v zloženki:
Zloženka namenjena bodočim prvošolcem (PDF)

Dostopnost