Šolska knjižnica

Šolska knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Temeljna vloga knjižnice je dostopnost do kakovostnega gradiva. Učencem in učiteljem nudi knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij.

Šolska knjižnica OŠ Franceta Prešerna podpira vzgojno-izobraževalni proces ter potrebe učencev in delavcev šole.

Član knjižnice je vsak učenec od vpisa do zaključka šolanja. Knjižnica članom nudi prostor za učenje, iskanje informacij, branje, raziskovanje, pogovor o prebranih knjigah.

Izposoja knjig je možna vsak dan v tednu. Urnik izposoje je objavljen na vhodu v knjižnico.

V šolski knjižnici vas pričakujeta knjižničarki Marjeta Šibila in Irena Gradišnik.

UČBENIŠKI SKLAD

  • Učbeniški sklad je v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen z namenom, da se staršem in njihovim otrokom zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri pouku.
  • Učbenike si učenci lahko izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada. Lahko si izposodijo celoten učbeniški komplet, ne pa posameznih učbenikov.
  • Učbenike si učenci izposodijo v šoli. Izposoja je za vse razrede brezplačna.

POTEK IZPOSOJE UČBENIKOV

  • Šola od učencev v mesecu maju zbere naročila učbenikov. Učenci, ki se s podpisanimi naročilnicami vključijo v učbeniški sklad, sprejmejo tudi pogoje izposoje.
  • Šola kupi oziroma priskrbi učbenike za vse učence v posameznem razredu.
  • Učbenike izposodimo učencem ob koncu šolskega leta ali prvi teden v novem šolskem letu.
  • Pričakujemo, da bodo vsi uporabniki z izposojenimi učbeniki skrbno ravnali in jih nepoškodovane vrnili ob koncu šolskega leta.

Učbeniški sklad vodi Irena Gradišnik.

URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE

Urnik najdete na povezavi: Urnik

Dostopnost