Projekti

Aktualni projekti

Naziv projektaCilji projektaVodja projektaPovezava do dodatnih vsebin na spletni strani
SIMBIOZA SKUPNOSTMedgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo, vseživljenjsko učenje na področju informacijsko komunikacijske tehnologije, telesne aktivnosti, zdravja; oblikovanje vključujoče skupnosti.Tina Bujišić
DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTIIzboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevala k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.Boštjan Strnadhttps://osfpmaribor.si/projekt-dvig-digitalne-kompetentnosti/
MREŽENJE ZA KAKOVOST VRTCEV IN ŠOL Podpora šolam (vzgojno-izobraževalnim zavodom) pri izboljševanju procesa samoevalvacije in implementacija Zbirke kakovost ter spodbujanje mreženja med šolami.Natalija Drakšič
HOLIDAY CARD EXCHANGESodelovanje s partnerskimi šolami po svetu. Sodelovanje poteka preko izmenjave prazničnih voščilnic in drugih izdelkov (informacije o šoli, državi in kulturnih značilnostih), ki jih vsaka sodelujoča šola pripravi v predprazničnem času. Učenci imajo priložnost za sporazumevanje v angleškem jeziku, spoznavanje drugih kultur in običajev, razvijanje znanja na področju IKT ter vseživljenjsko učenje.Ksenija Oder Vajsman http://osfpmaribor.si/projekt-holiday-card-exchange/
MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO Otrokom in mladim dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo pomen strpnosti in spoznajo problematiko nestrpnosti. Otroke in mlade spodbuditi, da se še bolj zavedajo pomena strpnosti in da razmišljajo, kaj prinaša nestrpnost, kakšne so torej posledice nestrpnosti. Ksenija Oder Vajsman
POMAHAJMO V SVETSkrb za socialno pravičnost;
Vključevanje v program, spoznavanje in odkrivanje domačega okolja in širšega sveta oblikuje pri otrocih narodno in državljansko zavest;
Otroci spoznavajo kako je zgrajena družba, se seznanjajo z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi in kulturnimi okolji;
Možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami;
Otroci pri vključevanju v projekt razvijejo svojo kreativnost, ustvarjalnost, uporabljajo pridobljena znanja na področju igre, gibanja, ustvarjanja;
Povezovanje med otroki iz evropskih in drugih držav in sklepanje novih prijateljstev;
Spoznavanje in učenje varne uporabe računalnika;
Promoviranje prostovoljstva, ekologije in humanitarnosti;
Učenje tujih besed oz. jezika;
Promoviranje Slovenije.
Milena Zaner
GIRLS DO CODEDekleta bodo spoznala osnovne koncepte programiranja, metode reševanja problemov, izvedla in razvila vsaj 20 lastnih projektov ter iger, se naučila varne uporabe interneta in razvijala inovativnost, ustvarjalnost ter delo v skupini.Katja Krecenbaher Mernik
PROJEKT PASSAGEProjekt naslavlja izzive, ki se pojavljajo pri vključevanju učencev priseljencev v novo okolje (selitev v novo skupnost, izobraževalni sistemi itd.).Jasna Šilak
CONSOMMER MIEUX, CONSOMMER DIFFÉREMMENTS pomočjo projekta se učimo, kako biti okolju prijazni. Skrbimo za šolske vrtičke in gojimo zelišča, ki jih uporabljamo v prehrani pri kuhanju pri urah gospodinjstva. Zbiramo in recikliramo rabljena oblačila, sodelujmo z lokalnimi pridelovalci hrane ter Fakulteto za kmetijstvo. Učimo se prilagodljivosti, ekološke osveščenosti ter preživetja v domačem okolju kakor tudi po svetu, saj nas pot do zaposlitve velikokrat ponese prav v tujino.Marjetka Bunford Selinšekhttp://osfpmaribor.si/erasmus-consommer/
CRIMSON through Debate to become global CitizensCilj projekta je vključiti debato v šolske LDN in jo uporabljati kot učno metodo ter izostriti kritično mišljenje učencev in učiteljev, da bi postali dobri poslušalci in govorci, ki bi se lažje odločali in sprejemali argumentirane odločitve in bili sposobni gledati na stvari z dveh zornih kotov – za in proti.Marjetka Bunford Selinšekhttp://osfpmaribor.si/erasmus-crimson/
UNESCO ASPnetPoslanstvo in cilji šole so delovanje v duhu kulture miru, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika ter za ohranitev naravne in kulturne dediščine.
Udejstvovanje v različnih UNESCO projektih v mreži sodelujočih šol v Sloveniji.
Irena Gradišnikhttp://osfpmaribor.si/unesco-aspnet/
MARIBORSKE PRAVLJIČNE POTIRaziskovali in vrednotili bomo našo lokalno nesnovno dediščino. Spoznali zvrsti in podzvrsti žive kulturne dediščine. Povezali se bomo z javnimi ustanovami in se medgeneracijsko povezovali. Ustvarjalno želimo pristopiti in poiskati vse dosegljive informacije o spomeniku, ki ga želimo posvojiti.Irena Gradišnik
RASTEM S KNJIGOV nacionalnem projektu spodbujamo bralno kulturo in skušamo vse sedmošolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev. Učence spodbujamo k obiskovanju splošnih knjižnic. Vsak sedmošolec dobi darilno izdajo izbrane knjige.Irena Gradišnik
MENJAJ BRANJE IN SANJEOsnovni cilj je vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi. Spoznavamo z literaturo povezane ustvarjalce. Krepimo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje z izmenjavo podarjenih knjig.Irena Gradišnik
NAŠA MALA KNJIŽNICAS sodelovanjem v projektu si prizadevamo za dvig bralne kulture. V šolski knjižnici spoznavamo kvalitetno literaturo nagrajenih domačih in tujih avtorjev.Irena Gradišnik
RADI PIŠEMO Z ROKOCilji so ohranjati kulturo pisanja z roko pri mlajših in starejših, ozaveščati o prednostih pisanja z roko in opozarjati na pomen izvirnosti pri pisanju z roko.Mojca Povoden
JP MLADI - Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnostiCilj šole je, da preko tega projekta z učenci načrtujemo, oblikujemo, pripravimo idejno zasnovo in idejno umestimo učilnico na prostem na šolsko zemljišče naše podružnične šole v Razvanju.
Projekt »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti« je odlična dejavnost šole, ki samo dodatno povečuje ugled šole ter omogoča učencem pridobivanje dodatnih znanj, ki jim bodo v prihodnosti zagotovo koristila.
Vesna Trampuš
MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2023Priprava raziskovalnih nalog na različnih raziskovalnih področjih (v skladu z razpisom), predstavitve raziskovalnih nalog na šolski predstavitvi in zagovori raziskovalnih nalog na regijskem in državnem srečanju mladih raziskovalcev.Damijana Počkaj Horvat
VARNO S SONCEM Cilj programa Varno s soncem je učence seznaniti z osnovnimi samozaščitnimi ukrepi za zaščito pred škodljivim delovanjem UV sevanja, njihovi starostni stopnji primerno. Prispevati želimo k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji.Melita Rolih Polajžer
ŠOLA SOBIVANJA Šola sobivanja združuje projekte iz vseh področij trajnostnega razvoja in celostno obravnava tematiko tega. Monika Boltar
TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJATedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’.Sanja Antolićhttps://osfpmaribor.si/projekt-tedni-vsezivljenjskega-ucenja-tvu/
EKOŠOLA - EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJAProgram Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem azvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.Karin Kalohhttps://osfpmaribor.si/ekosola-kot-nacin-zivljenja/
DEKD 2022 in TKD 2022Spoznavanje in raziskovanje mariborskih bajk in legend, ter mitoloških bitij iz okolice štajerske prestolnice; srečanje in pogovor s pravljičarji in poznavalci mitov in legend (okrogla miza); organizacija pravljičnega večera, likovne delavnice, razstava, ...Radeja Lokar Rutar
ŠOLSKA SHEMA SADJA, ZELENJAVE IN MLEKAŠS je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri otrocih, zmanjšati število otrok s prekomerno telesno težo in debelostjo, zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen, srčno žilne bolezni, rak …) in hkrati zagotoviti čim bolj zdrave in uravnotežene obroke.Tamara Žunkohttp://osfpmaribor.si/solska_shema/

Minuli projekti

Naziv projektaPovezava do dodatnih vsebin na spletni strani
REACT-EUhttps://osfpmaribor.si/projekt-react-eu-ikt-za-viz/
NA-MA POTIhttp://osfpmaribor.si/projekt-na-ma-poti/
UČIM SE BITI UČITELJhttps://osfpmaribor.si/projekt-ucim-se-biti-ucitelj-ubu/
ŠOLA ZELENJADARSTVAhttps://osfpmaribor.si/sola-zelenjadarstva/
ZDRAVA NARAVA, ZDRAV ČLOVEK!http://osfpmaribor.si/projekt-zdrava-narava-zdrav-clovek/
SIMBIOZA ŠOLAhttp://osfpmaribor.si/?s=simbioza
KULTURNA ŠOLAhttp://osfpmaribor.si/?s=kulturna+%C5%A1ola
SIO-2020http://osfpmaribor.si/projekt-sio-2020/
ERASMUS+ IN ETWINNING http://osfpmaribor.si/erasmus-2/
Dostopnost