Obrazci Za ogled oz. prenos obrazca klikni nanj.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Obrazec za opravičevanje odsotnosti učenca oz. učenke (pdf)
Prošnja za izostanek od pouka (pdf)

ŠOLSKA PREHRANA

Prijava učenca na šolsko prehrano (pdf)
Preklic prijave na šolsko prehrano (pdf)

STATUS ŠPORTNIKA/KULTURNIKA

Vloga za dodelitev statusa športnika_v2 (pdf)
Priloga k vlogi za status športnika – potrdilo (pdf)
Vloga za dodelitev statusa umetnika_v2 (pdf)
Priloga k vlogi za status umetnika – potrdilo (pdf)

ŠOLA V NARAVI

Vloga za pomoč pri plačilu stroškov šole v naravi (september 2020, pdf)

ŠOLSKI SKLAD

Vloga za šolski sklad (september 2020, pdf)

NADOMESTNE JAVNE LISTINE

Prošnja za izdajo nadomestne javne listine (pdf)

VZGOJNI UKREPI

Obvestilo o vzgojnem ukrepu (pdf)

OSTALI OBRAZCI

Vloga za odložitev pričetka šolanja (pdf)
Vloga za prepis ŠN (pdf)