Radovedni in nadarjeni

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci poteka v več stopnjah. V prvi stopnji poteka evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Razredni učiteljski zbor predlaga učenke in učence najprej ob koncu 3. razreda in vsako naslednje leto. V postopku identifikacije učenke in učenci rešujejo test inteligentnosti in test ustvarjalnosti, vsak učitelj oddelčnega učiteljskega zbora pa izpolni ocenjevalno lestvico. Če je bil otrok prepoznan za nadarjenega, skupaj izdelamo individualiziran program. Z vsako stopnjo postopka ste starši seznanjeni in če se z nadaljevanjem postopka strinjate, ga izpeljemo.

Pri delu z nadarjenimi učenci sledimo željam učenk in učencev. Vključeni so v različne aktivnosti, ki potekajo izven šole in v okviru šole, npr. v interesne dejavnosti, različne projekte, tekmovanja, raziskovalne in umetniške dejavnosti, ekskurzije, športne aktivnosti. Status nadarjene učenke in učenca velja za ves čas šolanja.

Aktivnosti z nadarjenimi učenci v šoli koordinira svetovalna delavka Marija Mitrović, na katero se lahko obrnete za morebitne informacije v zvezi z odkrivanjem in delom z nadarjenimi učenci (e-pošta: marija.mitrovic@osfpmaribor.si, tel.: 031 650 162, 02 320 69 56).

Dostopnost