Za ogled oz. prenos internega akta klikni na dokument.

HIŠNI RED
HIŠNI RED 2021-2022 (september 2021, pdf)
PRILOGA 1 – Protokol in smernice za preprečevanje nalezljivih bolezni (september 2020, pdf)
PRILOGA 2 – Obvestilo staršem ob pričetku novega šolskega leta (september 2020, pdf)
PRILOGA 3 – Pravila za COVID – 19 (september 2020, pdf)

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Pravila šolskega reda (september 2021, pdf)

VZGOJNI NAČRT
Vzgojni načrt šole (september 2021, pdf)

RAZVOJNI NAČRT
RAZVOJNI NAČRT OŠ FRANCETA PREŠERNA (september 2021, pdf)

LETNI DELOVNI NAČRT
LETNI DELOVNI NAČRT OŠ FRANCETA PREŠERNA (oktober 2021, pdf)

POROČILA
POROČILO O ŽIVLJENJU IN DELU ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020-21 (oktober 2021, pdf)
PRILOGE K POROČILU O ŽIVLJENJU IN DELU ŠOLE
PRILOGA 1 INTERPRETACIJA REZUTATOV – STARŠI (oktober 2020, pdf)
PRILOGA 2 INTERPRETACIJA REZULTATOV – UČENCI (oktober 2020, pdf)
PRILOGA 3 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČITELJE (oktober 2020, pdf)
PRILOGA 4 ANALIZA ANKETE O DELU NA DOMU (oktober 2020, pdf)

OSTALO

Pravila ukrepanj, ravnanj in obnašanja v šolskih prostorih (september 2016, pdf)
Kriteriji za podelitev ključa (september 2016, pdf)
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (oktober 2019, pdf)
Pravila delovanja šolskega sklada (februar 2020,pdf)

Vloge za dodelitev statusa športnika oz. umetnika in priloge najdete med obrazci.