Fakultativni pouk

Mestna občina Maribor financira fakultativni pouk (nadstandardni pedagoški program). Na matični in tudi podružnični šoli tako izvajamo fakultativni pouk nemščine (krajše FPN) v obsegu dveh ur tedensko ter fakultativni pouk računalništva (krajše FPR) v obsegu ene ure tedensko. 

Prijava k fakultativnemu pouku je mogoča konec šolskega leta (predvidoma meseca maja) za prihodnje leto.

K FPN se lahko ob koncu šolskega leta prostovoljno prijavijo učenci bodočega 3., 4., 5. in 6. razreda, k FPR učenci bodočega 4., 5. in 6. razreda.

Učenec, ki se prijavi k katerikoli obliki fakultativnega pouka, ga mora obvezno obiskovati. Fakultativni pouk se ne ocenjuje.

Dostopnost