Dodatni in dopolnilni pouk

2. OCENJEVALNO OBDOBJE (2023/2024)

Osnovne informacije o dodatnem in dopolnilnem pouku najdete v spodnjem dokumentu. Več informacij pridobite pri učiteljih izvajalcih dodatnega in dopolnilnega pouka.

Termini DOD in DOP v 2. ocenjevalnem obdobju (PDF)

Dostopnost