• 29.1. 2021 – STUDENTS’ HUB – 3. virtualno ZOOM srečanje učencev z naslovom Recikliranje in reduciranje odpadkov na naših šolah. Učenci partnerskih šol (OŠ Franceta Prešerna MB in College-a LES FRERES LE NAIN iz Laon-a) so razmišljali o recikliranju in zmanjševanju odpadkov ter o izboljšavah na tem področju. Sodelovalo je 10 učencev iz naše šole in približno 20 učencev (razdeljenih v tri skupine) iz Laon-a po vodstvom mentoric: Marylise Vivier in Marjetke Bunford Selinšek.

  • 7.12. 2020 – STUDENTS’ HUB – 2. Virtualno ZOOM srečanje učencev – Božične okraske, ki so jih sami izdelali iz odpadnih oblačil, so učenci partnerskih šol (OŠ Franceta Prešerna MB in College-a LES FRERES LE NAIN iz Laon-a) predstavili sovrstnikom. Sodelovalo je 8 učencev iz naše šole in 10 učencev iz Laon-a po vodstvom mentoric: Marylise Vivier, Emilie Marin in Marjetke Bunford Selinšek.

  • 12. 11. 2020 – Predstavitveni film v katerem 12 članov interesne dejavnosti Erasmus predstavi sebe, učitelje in šolo je obdelal učenec Mitja Korošec iz 9. A razreda s pomočjo programa Filmora . Kratke posnetke je pripravila mentorica interesne dejavnosti Marjetka Bunford Selinšek.

Predstavitveni filmček si lahko ogledate tukaj: https://www.youtube.com/watch?v=UL7meT72BnQ&ab_channel=mitjakoro%C5%A1ec

  • 9. 11. 2020 – STUDENTS’ HUB – 1. virtualno ZOOM srečanje učencev – Na srečanju je sodelovalo 13 učencev OŠ Franceta Prešerna MB in 3 učenci College-a LES FRERES LE NAIN iz Laon-a. Pogovarjali so se o interesih in o koristni uporabi rabljenih oblačil pod vodstvom mentoric: Marylise Vivier, Emilie Marin in Marjetke Bunford Selinšek.

  • 15. 10. 2020 – spletna ZOOM videokonferenca – predstavitev projekta kolektivu (učiteljskemu Erasmus timu OŠ Franceta Prešerna) in načrtovanje aktivnosti

  • 8. 10. 2020 – 2. spletna ZOOM videokonferenca s francoskimi partnerji (Marylise Vivier, Emilie Martin in Marjetka Bunford Selinšek) – priprava kratkih filmov, kjer se otroci predstavijo
  • 5. 10. 2020 –  1. spletna ZOOM videokonferenca s francosko partnerico (Marylise Vivier in Marjetka Bunford Selinšek) – predstavitev Erasmus tima in pregled načrtovanih aktivnosti – zbiranje rabljenih oblačil in izdelava novih produktov
  • 24. 9. 2020 – predstavitev projektnih ciljev, pričakovanih rezultatov in učinkov predstavnikom Sveta Zavoda (Marjetka Bunford Selinšek)

  • 21. 9. 2020 – predstavitev projekta učencem interesne dejavnosti Erasmus in ustanovitev otroškega Erasmus tima
  • 15. 9. 2020 – Koordinatorica projekta, Marjetka Bunford Selinšek, je predstavila projekt staršem vseh devetošolcev na roditeljskih sestankih.

Predstavitev projekta si lahko ogledate tukaj: How to consume better, how to consume differently