Namera o oddaji šolskih prostorov

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor

Datum: 27. 5. 2024

Na podlagi 52., 57., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor, kot upravljavka nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: upravljavka), dne 27. 5. 2024 objavlja NAMERO O ODDAJI ŠOLSKIH PROSTOROV V BREZPLAČNO UPORABO PO METODI NEPOSREDNE POGODBE.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Dostopnost