Oddaja šolskih prostorov

Spoštovani,

šolske prostore bomo oddajali na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor v uporabo, ki ga je sprejel ravnatelj šole 16. 3. 2022 in v skladu z navodili Mestne občine Maribor, za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

Cene oddaje je določila Mestna občina Maribor.

Cenik:

Prostor, ki ga dajemo v uporaboCena (45 minut)
Klasična učilnica10,00 EUR
Računalniška učilnica 130,00 EUR
Računalniška učilnica 225,00 EUR
Učilnica s prilagojeno opremo16,00 EUR
Prostor za športno vzgojo, vadbeni prostor, T218,00 EUR
Prostor za športno vzgojo, vadbeni prostor, T310,00 EUR

Prostore bomo oddajali do izpolnitve mest.

Prednost pri dodelitvi bodo imeli:

  • dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole,
  • uporabniki, ki se bodo prijavili za daljši rok uporabe telovadnice.

Vlogo pošljite prosim, na e naslov: darja.vrecko@osfpmaribor.si.

Šolske prostore bo možno uporabljati od 1. 9. 2022 naprej.

Maribor, 18. 8. 2022

Ravnatelj, Damjan Pihler

Prilogi:
Pravilnik o oddaji prostorov v najem (PDF, marec 2022)
Vloga za uporabo prostora in zunanjih športnih površin (PDF)
Navodila za posameznike, ki v objektu občasno opravljajo storitev ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar (PDF)

Dostopnost