Projekt Ekošola

Na Osnovni šoli Franceta Prešerna že tradicionalno vključujemo ekološke vsebine v pouk in dneve dejavnosti. Letos smo v projekt Ekošola kot način življenja pristopili že štiriindvajsetič.

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Glavni cilj Ekošole je vzgoja mladih, da bi jim skrb za okolje in naravo postala del življenja.

V šolskem letu 2023/2024 smo pristopili k projektom:

HRANA – Mlekastično! Izberem domače
V projektu bomo raziskovali in ugotavljali pot mleka od kmetije do kozarca ter svoje ugotovitve predstavili na različne načine. V ospredju bodo teme in vprašanja o tem, kako pridobivamo slovensko mleko, kako je poskrbljeno za krave mlekarice, kdo so slovenski pridelovalci mleka, kakšen je pomen in vpliv lokalne samooskrbe z mlekom ter o skrbi za živali. Pot mleka od kmetije do krožnika bomo povezovali tudi z drugimi trajnostnimi vprašanji, kot je embalaža, transport in odgovorna poraba.

HRANA – Hrana ni za tjavendan
S projektom bomo preverjali ali zavržena hrana na šoli predstavlja problem. S tem namenom bomo na šoli izvajali različne aktivnosti na temo zmanjševanja zavržene hrane. Med aktivnosti spadajo meritve odpadne hrane, izvedba izobraževanja o tematiki odpadne hrane in izpolnjevanje dnevnika zavržene hrane.

OHRANJANJE NAŠEGA PLANETA – Ekobranje za ekoživljenje
Z branjem knjig z ekološkimi vsebinami želimo ozavestiti mlade za skrb za okolje v katerem živimo ljudje, živali, rastline in tudi pravljična bitja.

OKOLICA ŠOLE – Šolska VRTilnica
Šolska vrtilnica bo prostor, kjer se bomo sproščali, družili in spoznavali različna zelišča. Zelišča bomo tudi nabrali, si pripravili napitek, solno kopel ali protokolarna darilca. Namen zeliščnega vrta je, da učenci spoznajo mesto za osvajanje novih znanj, veščin in navad, ki ostanejo za celo življenje. Na zanimiv in praktičen način bomo postopno uvajali najmlajše v okoljsko vzgojo in izobraževanje.

ENERGIJA – Mladi v svetu energije
Skozi izdelavo izdelka maketa/plakat, bodo učenci spoznavali različne načine proizvajanja električne energije. Spoznali bomo pozitivne in negativne lastnosti proizvodnje energije v določenih elektrarnah, govorili pa bomo tudi o vplivu energije na razvoj človeštva in vedno večji pomen električne energije, ki ga ima v današnjih dneh.

KROŽNO GOSPODARSTVO – Eko-paket
Spoznavali bomo pravilno zlaganje, ločeno zbiranje in odlaganje odpadne KEMS v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo, njeno recikliranje, izdelavo novih izdelkov in njihovo uporabo. Učenci bomo spodbjali k ločenem zbiranju KEMS embalaže.

Glavni cilji projekta Ekošola ostajajo:

 • varčevanje z energijo,
 • varčevanje z vodo,
 • ločevanje odpadkov,
 • preprečevanje nastajanja odpadkov oz. ukrepi, potrebni za zmanjševanje njihovih količin,
 • ponovna uporaba odpadkov,
 • problematika zavržene hrane,
 • neizbežnost potrebnega kroženja materialov,
 • zbiranje odpadnega papirja,
 • sodelovanje v humanitarnih akcijah in projektih,
 • zbiranje izrabljenih baterij, tonerjev in kartuš,
 • zbiranje plastičnih zamaškov,
 • branje ekološko obarvanih vsebin,
 • oblikovanje izdelkov iz odpadne embalaže,
 • oblikovanje izdelkov iz naravnih materialov,
 • skrb za zelenice v okolici šole in skrb za čisto okolje,
 • skrb za ptice,
 • skrb za šolski vrt,
 • zdrav duh v zdravem telesu (zdrava prehrana, košarica sadja),
 • moralne in etične vrednote.

Koordinatorica: Karin Kaloh

 

Dostopnost