Projekt UČIM SE BITI UČITELJ (UBU)

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor je vključena v projekt Učim se biti učitelj – javni razpis št. 4, ki bo trajal od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. S programom se bo s štirimi javnimi razpisi spodbujala krepitev kompetenc učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov za obdobje šestih mesecev na projektnih delovnih mestih: učitelj začetnik brez naziva, vzgojitelj začetnik brez naziva, svetovalni delavec začetnik brez naziva (v nadaljevanju: učitelj začetnik), ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe oziroma nimajo ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, ki so zahtevane za pristop k strokovnemu izpitu. Učitelj začetnik bo svoje naloge izvajal ob podpori tima za uvajanje, sestavljenega iz ravnatelja, izkušenega učitelja in učitelja začetnika (v nadaljevanju: tim za uvajanje). Operacijo sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Učiteljica začetnica bo vključena v delo na področju geografije in zgodovine. Pod vodstvom izkušene učiteljice in ravnatelja bo izvajala naslednje aktivnosti:
-neposredno vzgojno-izobraževalnega delo (nadomeščanje, priprava na pouk in poučevanje na strokovnem področju, razredništvo);
-izvajanje dodatne strokovne in individualne pomoči učencem;    
-sodelovanje pri organizaciji dejavnosti za nadarjene;
-sodelovanje pri lažjem vključevanju učencev priseljencev v pouk;
-delo v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju;
-sodelovanje pri šolski debatni skupini;
-sodelovanje pri projektih, ki se izvajajo na šoli;
-sodelovanje z lokalno skupnostjo;
-pridobivanje znanja s področja šolske zakonodaje in internih aktov šole ter ostalim strokovnim gradivom;
-opravljanje strokovnih konzultacij in evalvacij z izkušeno učiteljico ter ravnateljem.

V okviru projekta Učim se biti učitelj bo torej učiteljica začetnica krepila kompetence potrebne za delo na šoli ter samostojno opravljanje učiteljskega poklica.

Dostopnost