Rastem s knjigo v šol. l. 2022/23

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju šolskih in splošnih knjižnic.

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009.

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so
    • spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
    • promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
    • spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk knjižnic,
    • motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Kako poteka projekt
Projekt »Rastem s knjigo« pripravljamo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS in Društvom slovenskih pisateljev.
Projektna skupina RSK, ki vključuje predstavnike sodelujočih institucij, pripravi natančne informacije o izvajanju projekta za šole in knjižničarje, v sodelovanju z založnikom in avtorji pa tudi promocijsko gradivo.
Vsi sedmošolci prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob organiziranem obisku šolske knjižnice.
Za sedmošolce je bila letos izbrana knjiga (J. Vukotič, B. Gorenc in K. Ahačič: Reformatorji v stripu), ki so jo prejeli v dar v šolski knjižnici.
Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.
Skupaj navijajmo za branje!

Irena Gradišnik
Šolska knjižnica

Dostopnost