Šola zelenjadarstva

Naziv operacije: Razvoj šole zelenjadarstva in vrtičkarstva za spodbujanje trajnostne pridelave hrane

Akronim operacije: Šola zelenjadarstva

Nosilec projekta: Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave

Partnerji projekta:
KGZS – Zavod Maribor
OŠ Franceta Prešerna, podružnica OŠ Staneta Lenardona Razvanje

POVZETEK OPERACIJE

Razlogi za operacijo
V vsaki drugi zelenjavi, ki jo najdemo na naših prodajnih policah so že ostanki pesticidov, ki ogrožajo zdravje prebivalstva na območju. Intenzivno kmetijstvo in prav tako neznanje v uporabi sredstev za varstvo rastlin ter spodbujanje rasti povzročajo veliko škodo v obliki uničevanja rodovitnosti tal in ohranjanju naravne dediščine območja. Vrtičkarstvo je zelo popularno v primestnih naseljih in v občini Kungota, kaže se pa zelo velika potreba po znanju in usposabljanju za pravilne načine pridelave, ohranjanju in varovanju okolja. Otroci danes ne znajo več pridelati svoje hrane. Ne vedo, kako iz semena dobimo sadiko, kako jo vzgojimo v solato, odrežemo, operemo in pripravimo za uživanje. Kaže se izrazita potreba po vzpostaviti »Šole za življenje«, ki bo mlajše generacije učila kako ohranjati naravne danosti in lepote območja, kjer živimo in jih izkoriščati v namene za lastno oskrbo s hrano.

CILJ OPERACIJE je

 1. Vzpostavitev dolgoročnega programa za izobraževanje in osveščanje deležnikov za varovanje okolja in trajnostno pridelavo hrane na območju LASa v roku 1 leta.
 2. Razvoj vsebin in pripomočkov za izobraževanje prebivalstva ter praktičnih delavnic za prikaze v naravi in usposabljanje otrok, vrtičkarjev in vseh zainteresiranih do maja 2018
 3. Spodbujanje in osveščanje pridelovalcev k ekološki in integrirani pridelavi, pridobivanju tržnih znanj za komuniciranje s potrošnikih in promoviranju eko in integriranih pridelkov do februarja 2018

Aktivnosti

 • program osveščanja o varovanju okolja s sonaravnim kmetovanjem, Letni načrt sajenja, izris zasaditve učnega vrta, program dela male šole vrtnarjenja za otroke in šole za vrtičkarje
 • Učni vrt v OŠ Staneta Lenardona Razvanje in skrb zanj
 • Mala šola vrtnarjenja in šola za vrtičkarje
 • Izobraževanje pridelovalcev in mladih
 • Promocijski dogodki
 • Vrtnarski priročnik
 • Digitalne vsebine

Rezultat opreacije

 • Razvoj Šole zelenjadarstva, ki bo namenjen osveščanju in izobraževanju o varni pridelavi
 • Vzpostavitev 1 didaktičnega učnega vrta za izvajanje praktičnih demonstracij
 • Razvoj Male šole vrtnarjenja za otroke, Šole za vrtičkarje ter izobraževanj za pridelovalce
 • Izvedba 23 interaktivnih delavnic, predavanj,  3 promocijski dogodki za osveščanje prebivalstva

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja
Program razvoja podeželja

Dostopnost