Izbirni predmeti in fakultativni pouk za šolsko leto 2022/2023

Spoštovani starši/skrbniki, drage učenke/učenci.

Pred vami je izbor neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ter fakultativnega pouka za šolsko leto 2022/2023. Prijava bo potekala s pomočjo pisnih prijavnic in ne preko eAsistenta.

Učenci 5. razredov bodo prijavnice prejeli predčasno v ponedeljek, 9. 5. 2022 (zaradi odhoda v šolo v naravi), ostali učenci (torej 2., 3., 4., 6., 7. in 8. razredov) pa bodo prejeli pisne prijavnice v petek, 13. 5. 2022:

  • učenci od 5. do 8. razreda (oz. bodočega 6. do 9. razreda) prijavnici za obvezne izbirne predmete (OIP) in neobvezne izbirne predmete (NIP),
  • učenci od 3. do 5. razreda (oz. bodočega 4. do 6. razreda) prijavnico za neobvezne izbirne predmete (NIP),
  • učenci od 2. do 5. razreda (oz. bodočega 3. do 6. razreda) prijavnico za fakultativni pouk nemščine (FPN),
  • učenci od 3. do 5. razreda (oz. bodočega 4. do 6. razreda) prijavnico za fakultativni pouk računalništva (FPR).

Prosimo vas, da starši/skrbniki skupaj s svojimi otroci natančno preberete podatke v spodnji preglednici in na prijavnicah.

 Obvezni IPNeobvezni IPFakultativni pouk
RazredZa bodoče učence 7., 8. in 9. razredov (nabor družboslovnih in naravoslovnih predmetov)- učenci bodočih 1. razredov (NIP angleščina)
- učenci bodočih 4., 5. in 6. razredov (NIP nemščina, NIP računalništvo, NIP umetnost, NIP tehnika, NIP šport, NIP italijanščina)
- učenci bodočih 7., 8. in 9. razredov (NIP nemščina)
- učenci bodočih 3., 4., 5. in 6. razredov (FP nemščina)
- učenci bodočih 4., 5. in 6. razredov (FP računalništvo)
Način in rok prijavePisno s pomočjo prijavnice, ki so jo učenci prejeli pri razredniku.
Rok za oddajo prijavnice: 18. 5. 2022
Pisno s pomočjo prijavnice, ki so jo učenci prejeli pri razredniku.
Rok za oddajo prijavnice: 18. 5. 2022
Pisno s pomočjo prijavnice, ki so jo učenci prejeli pri razredniku.
Rok za oddajo prijavnice: 18. 5. 2022
Vključitevobveznaprostovoljna oz. neobveznaprostovoljna oz. neobvezna
Obiskovanjeobveznopo vključitvi obveznopo vključitvi obvezno
Število ur/teden2 uri (s soglasjem staršev lahko tudi 3 ure)1 ali 2 uri (največ en predmet)1 ura (FP računalništvo) in/ali 2 uri (FP nemščina)
Oprostitev obiskovanjana podlagi vpisne vloge (samo v primeru obiskovanja javno veljavnega programa glasbene šole)//
Ocenjevanjeda, ocena se vpiše v spričevaloda, ocena se vpiše v spričevalone
Možnost spremembdo konca septembrado konca septembra (le prepis v drugo skupino, v kolikor je to mogoče)/
Povezave na predstavitev predmetovBodoči 7., 8. in 9. razred
Predstavitev OIP (publikacija)
Bodoči 4., 5. in 6. razred
Predstavitev NIP nemščina
Predstavitev NIP računalništvo
Predstavitev NIP umetnost
Predstavitev NIP tehnika
Predstavitev NIP šport
Predstavitev NIP italijanščina

Bodoči 7., 8. in 9. razred
Predstavitev NIP nemščina
Bodoči 4., 5. in 6. razred
Predstavitev FP računalništvo

Bodoči 3., 4., 5. in 6. razred
Predstavitev FP nemščina

Rok za oddajo izpolnjenih prijavnic je 18. 5. 2022 (razen za učence 5. razredov, za katere je rok oddaje 13. 5. 2022). Do omenjenega roka morate starši/skrbniki skupaj z učenci:

  • bodočega 7. do 9. razreda na prijavnici oštevilčiti obvezne izbirne predmete (od 1 do vsaj 6, kjer je št. 1 najljubši predmet) ter izbrati želeno število ur obveznih izbirnih predmetov,
  • bodočega 4. do 9. razreda na prijavnici določiti morebitni neobvezni izbirni predmet oz. izbrati možnost, da učenec ne bo obiskoval nobenega NIP,
  • bodočega 3. do 6. razreda na prijavnici za fakultativni pouk nemščine označiti ali bo učenec obiskoval FPN,
  • bodočega 4. do 6. razreda prijavo prijavnici za fakultativni pouk računalništva označiti ali bo učenec obiskoval FPR.

Prosimo Vas, da do omenjenih rokov podpisane in pravilno izpolnjene prijavnice vrnete razrednikom.

Hvala za razumevanje.

Kolektiv OŠ Franceta Prešerna Maribor