Izpolnjevanje prijavnic za fakultativni pouk (FPN in FPR)

Na prijavnici za FPN oziroma FPR pod številko:
(1) vpišete ime in priimek starša/skrbnika
(2) obkrožite ali želite oz. ne želite, da otrok obiskuje FPN oziroma FPR
(3) vpišete ime in priimek otroka
(4) vpišete oddelek otroka (npr. 4. B)
(5) zapišete datum izpolnjevanja prijavnice
(6) starši/skrbniki podpišete prijavnico


Slika 1: Prijavnica za FPN

Slika 2: Prijavnica za FPR

 

Dostopnost