Vpogled v dosežke NPZ za učence in starše 6. razredov (2023/2024)

Z dosežki učencev na NPZ-ju so v elektronski obliki učenci in starši seznanjeni na spletni strani http://npz.ric.si. Do ovrednotenih preizkusov znanja, informacij o dosežkih in državnih povprečjih pri posameznih predmetih učenci in njihovi starši dostopajo s številko EMŠO in dodeljeno šifro, ki so jo učenci prejeli pri opravljanju prvega predmeta na NPZ-ju v tekočem šolskem letu. Učenci 6. razreda bodo lahko do dosežkov dostopali od 7. do 11. junija 2024. Aplikacija bo med reševanjem poizvedb zaprta, po zaključku postopka pa zopet dostopna učencem in staršem.

Šola v okviru omenjenega roka natančneje določi čas, ko se učenci v učiteljevi prisotnosti seznanijo s svojimi dosežki in ko se starši lahko seznanijo z dosežki svojega otroka.

1. Vpogled v dosežke NPZ za učence 6. razredov ob prisotnosti učiteljev

Do ovrednotenih preizkusov znanja, informacij o dosežkih in državnih povprečjih pri posameznih predmetih učenci dostopajo s številko EMŠO in dodeljeno šifro, zato prosimo, da prinesejo omenjene podatke na dan vpogleda s sabo v šolo.

1.1. Računalniška učilnica 2 (I/9)

UraTrajanjePON
10. 6. 2024
TOR
11. 6. 2024
1.7.30 - 8.15
2.8.20 - 9.05SLJ 6. D
N. Ahec
TJA 6. D
A. Rojs
3.9.10 - 9.55TJA 6. C
A. Rojs
4.10.15 - 11.00
5.11.10 - 11.55SLJ 6. C
B. Mastnak
MAT 6. D
T. Donko
6.12.00 - 12.45MAT 6. C
S. Zamuda
7.12.50 - 13.35

1.2. Računalniška učilnica 1 (I/5)

UraTrajanjePON
10. 6. 2024
TOR
11. 6. 2024
1.7.30 - 8.15
2.8.20 - 9.05TJA 6. A
N. Želježič
3.9.10 - 9.55MAT 6. B
S. Zamuda
4.10.15 - 11.00MAT 6. A
K. Reich
5.11.10 - 11.55SLJ 6. A
J. Blažič
SLJ 6. B
J. Blažič
6.12.00 - 12.45TJA 6. B
N. Želježič
7.12.50 - 13.35

2. Vpogled za starše

Vpogled v dosežke NPZ lahko starši učencev 6. razredov opravite na šoli v torek, 11. 6. 2024 med 12.45 in 14.00. V tem primeru morate to predhodno najaviti razredniku, in sicer do 10. 6. 2024 do 12. ure. Natančen termin vam bomo sporočili glede na število in vrstni red prijav.

V primeru, da v navedenem terminu vpogleda ne morete opraviti, vam bomo poskušali poiskati nov termin.

Pri vpogledu bodo staršem na voljo učiteljice Nina Ahec (SLJ), Tanja Donko (MAT) in Nataša Želježič (TJA).

Dostopnost