Karierna orientacija v osnovni šoli

POMEMBNI DATUMI V POSTOPKU VPISA 2020/21 – 9. RAZRED

 1. RAZPIS za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/22 bo v mesecu januarju 2022 objavljen na spletni strani MIZŠ.
 1. INFORMATIVNI DAN
  • Petek, 11. 2. 2022 ob 9.00 in ob 15.00 uri
  • Sobota, 12. 2. 2022 ob 9.00 uri.
 1. POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V SŠ PROGRAME

Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v srednje šole za šolsko leto 2022/2023

1.OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLEnajkasneje do vključno 21. 1. 2022
2.RODITELJSKI SESTANEK ZA UČENCE IN STARŠE (seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ)9. 2. 2022
3.INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH (pouka prost dan za devetošolce)11. in 12. 2. 2022
4.PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI (umetniki) TER POSREDOVANJE DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU POSEBNEGA VPISNEGA POGOJA (športniki)najkasneje do vključno 2. 3. 2022
5.OPRAVLJANJE PREIZKUSOV POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI (umetniki) TER UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA POSEBNEGA VPISNEGA POGOJA (športniki)med 11. in 21. 3. 2022
6.IZPOLNJEVANJE PRIJAV ZA VPIS V SŠ (učenci dobijo in izpolnijo prijavo v šoli, domov jo odnesejo v podpis staršem)med 8. in 21. 3. 2022
7.ZADNJI ROK ZA ODDAJO PRIJAV NA SŠ (zadolžena mentorica KO na šoli)najkasneje do vključno 4. 4. 2022
8.PRVA JAVNA OBJAVA O ŠTEVILU PRIJAVLJENIH KANDIDATOV NA POSAMEZNI SŠ za šolsko leto 2022/2023 na spletu8. 4. 2022 do 16. ure
9.SVETOVANJE UČENCEM, ki imajo manj možnosti za sprejem na SŠ, na katero so se prijavili, na srednji šolinajkasneje do vključno 24. 4. 2022
10.JAVNA OBJAVA SPREMEMB OBSEGA VPISA (zmanjšanje) IN STANJA PRIJAV ZA VPIS V SŠ za šolsko leto 2022/2023 (splet)najkasneje do vključno 18. 4. 2022
11.MOŽNOST PRENOSA PRIJAVE NA DRUGO SŠ (naloga učence in staršev)najkasneje do vključno 25. 4. 2022
12.JAVNA OBJAVA OMEJITEV VPISA na spletunajkasneje do vključno 24. 5. 2022
13.SREDNJE ŠOLE OBVESTIJO PRIJAVLJENE UČENCE O OMEJITVAH VPISAnajkasneje do vključno 27. 5. 2022
14.RAZDELITEV ZAKLJUČNIH SPRIČEVAL DEVETOŠOLCEMnajkasneje do vključno 15. 6. 2022
15.VPIS OZIROMA IZVEDBA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA med 16. in 21. 6. 2022 do 14. ure
16.OBJAVA REZULTATOV 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA na srednji šolinajkasneje do vključno 21. 6. 2022 do 15. ure
17.OBJAVA SPODNJIH MEJ 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA na spletunajkasneje do vključno 21. 6. 2022 do 16. ure
18.UČENCI SE PRIJAVIJO ZA 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKAnajkasneje do vključno 24. 6. 2022
19.OBJAVA REZULTATOV 2. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKAnajkasneje do vključno 30. 6. 2022 do 15. ure
20.VPIS UČENCEV, KI SO BILI USPEŠNI V 2. KROGUnajkasneje do vključno 1. 7. 2022 do 14. ure
21.OBJAVA PROSTIH MEST ZA VPISnajkasneje do vključno 4. 7. 2022 do 15. ure
22.VPIS UČENCEV NA SŠ, KI ŠE IMAJO PROSTA MESTAnajkasneje do vključno 31. 8. 2022

 1. OMEJITEV VPISA

Omejitve vpisa bodo objavljene na spletni strani MIZŠ maja 2022.

TOČKE sestavljajo zaključne ocene obveznih premetov iz 7., 8. in 9. razreda; največ možnih točk je 175.

Tabela za izračun točk za vpis v SŠ

Otroci s posebnimi potrebami (Odločba o usmeritvi) bodo morali v primeru omejitve vpisa zbrati 90% točk (npr. od 100 T mora imeti 90 T).

 1. SPODNJE MEJE TOČK IZ PRETEKLIH LET

Spodnje meje točk 2021

 1. ŠTIPENDIJE: informacije na naslovu https://www.srips-rs.si/

 Vrste štipendij:

  • Zoisove,
  • štipendije za deficitarne poklice,
  • kadrovske štipendije (sofinanciranje),
  • državne,
  • štipendija Mestne občine Maribor – od 2. letnika SŠ.
 1. KJE LAHKO POIŠČETE INFORMACIJE:
 1. KAKO POTEKA VPISNI POSTOPEK – PRIJAVA IN VPIS V SREDNJO ŠOLO:

Učenci izpolnijo prijave v šoli v mesecu marcu, prijavijo se samo na eno srednjo šolo, razen za vzporedni vpis na Konservatoriju za glasbo in balet.

Prijavo starši pregledajo in podpišejo. Rok za oddajo prijave je 4. 4. 2022. Prijave je možno prenesti do 25. 4. 2022.

Srednje šole objavijo dokončno stanje prijav v začetku meseca maja in obvestijo učence o morebitnih omejitvah vpisa do konca meseca. Ob prevelikem številu prijav je vpis omejen.

INFORMACIJE O NADALJNJEM IZOBRAŽEVANJU ZA UČENCE IN STARŠE 8. RAZREDOV

1. NEKAJ OSNOVNIH NAPOTKOV ZA STARŠE PRED OTROKOVO IZBIRO SREDNJE ŠOLE, POKLICA:

  • Skupaj z otrokom razmišljajte: – KAJ ZNA? KAJ VE? KAJ ZMORE?
  • Katere INTERESE in HOBIJE ima vaš otrok, kateri ŠOLSKI PREDMETI ga veselijo?
  • Kakšne delovne navade ima? Je vztrajen, opravi vse obveznosti za šolo, ali hitro odneha, nima prave volje za delo…
  • Zdravstveno stanje, temperament mladostnika sta tudi pomembna dejavnika pri izbiri srednje šole, zlasti določenih poklicih (npr.: delo z ljudmi).
  • VLOGA STARŠEV pri otrokovi izbiri izobraževalne in poklicne poti je izredno pomembna (vaš zgled, odnos do otrokovega učenja in dela, zadovoljstvo v vašem poklicu, pogum za spremembe…).
  • Pomembno je vedeti, kje lahko dobite informacije o srednješolskem izobraževanju.

2. VRSTE SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV:

PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA – NPI:

  • V programe NPI se lahko vpiše, kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost in zaključil najmanj 7. razred OŠ;
  • Programi trajajo praviloma dve leti, ob koncu opravijo dijaki zaključni izpit.

PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA – SPI:

  • V programe SPI se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil OŠ; tudi kdor je zaključil NPI;
  • Programi trajajo 3 leta, šolanje se zaključi z zaključnim izpitom.
   Poskusno uvajanje vajeništva – v Mariboru TŠC – obdelovalec kovin, S. Gradbena Š. – črkoslikar pleskar) . Potrebna je vajeniška pogodba z delodajalcem.
   PREDNOSTI: – polovica izobraževanja se izvede pri delodajalcu; – pridobijo delovne izkušnje; – prednost pri zaposlitvi;

PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA OZ. TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA – SSI – STI:

  • V programe SSI – STI se lahko vpišejo tisti, ki so končali OŠ; ki so končali NPI;
  • Izobraževanje traja 4 leta, zaključi se s poklicno maturo.

PROGRAMI SPLOŠNEGA SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA /GIMNAZIJSKI PROGRAMI/:

  • Splošna gimnazija (- gimnazija s športnim oddelkom – s poudarkom na športni vzgoji; – e-oddelek; – inovativni oddelek);
  • klasična gimnazija ( obvezna latinščina, poudarek na humanističnih predmetih);
  • Strokovna gimnazija:
   – tehniška gimnazija (poleg splošnih obsega tudi strokovne predmete iz različnih področij tehnike);
   – ekonomska gimnazija ( omogoča poglabljanje znanja na ekonomskem področju),
   – umetniška gimnazija ( izobraževanje v 4 smereh – glasbeni, plesni, dramsko-gledališki, likovni).
  • Šolanje traja 4 leta, zaključi se s splošno maturo. Gimnazijski programi omogočajo pripravo na univerzitetni študij. V gimnazijske programe se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil OŠ.
Dostopnost