Za predstavnike Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna Maribor

Gradivo za sejo Sveta zavoda (4. 4. 2024):
OŠFPMB Program dela – Finančni in kadrovski načrt 2024 (PDF)
OŠFPMB KN 2024 – PRILOGA 1 (PDF)
OŠFPMB FN 2024 – PRILOGA 2 (PDF)

………………………………………………………….

Gradivo za sejo Sveta zavoda (6. 3. 2024):
OŠFPMB – Poslovno poročilo 2023 (PDF)
OŠFPMB – Računovodski izkazi za leto 2023 (PDF)

………………………………………………………….

Gradivo za 1. sejo Sveta staršev (26. 9. 2023) in 6. redno sejo Sveta zavoda (28. 9. 2023)

Vabilo, svet staršev, 2023 2024 1. seja (PDF)
Delovno gradivo – LDN šole za šolsko leto 2023/2024 (PDF)
Delovno gradivo – Poročilo o uresničevanju LDN v šolskem letu 2022/2023 (PDF)
Delovno gradivo – Hišni red OŠ Franceta Prešerna Maribor (PDF) 
Delovno gradivo – Vzgojni načrt OŠ Franceta Prešerna Maribor (PDF)
Delovno gradivo – Pravila šolskega reda OŠ Franceta Prešerna Maribor (PDF) 
Delovno gradivo – PŠR Priloga 1 (PDF)
Delovno gradivo – PŠR Priloga 2 (PDF)

………………………………………………………….

Gradivo za 7. korespondenčno sejo Sveta zavoda (5. 6. 2023 –  9. 6. 2023)

OŠFPMB – Program dela 2023 (PDF)
OŠFPMB – Kadrovski načrt 2023 (PDF)
OŠFPMB – Finančni načrt 2023 (PDF)
OŠFPMB – Akt za vzpostavitev notranje poti za prijavo (PDF)

………………………………………………………….

Gradivo za 2. sejo Sveta staršev (20. 4. 2023) in 5. sejo Sveta zavoda (20. 4. 2023)

Vzgojni načrt OŠFPMB (april 2023) (PDF)
Pravila šolskega reda OŠFPMB (april 2023) (PDF)
PŠR OŠFPMB priloga 1 (PDF)
PŠR OŠFPMB priloga 2 (PDF)
PŠR OŠFPMB Obrazec 2A (PDF)
PŠR OŠFPMB Obrazec 2B (PDF)

………………………………………………………….

Gradivo za 4. sejo Sveta zavoda (9. 3. 2023)

Poslovno finančno poročilo 2022 (delovno gradivo) (PDF)
Računovodski izkazi za leto 2022 (PDF)

………………………………………………………….

Gradivo za 3. sejo Sveta zavoda (28. 9. 2022)

Delovno gradivo Letni delovni načrt šole 2022-2023 (PDF)
Delovno gradivo Letno poročilo 2021-2022 (PDF)
Delovno gradivo Pravila šolskega reda 2022-09 (PDF)
Delovno gradivo Vzgojni načrt šole 2022-2023 (PDF)

………………………………………………………….

Gradivo za 2. redno sejo Sveta zavoda (10. 3. 2022)
Letno poročilo 2021:
OŠFPMB – Poslovno in finančno poročilo MOM 2021 (PDF)
OŠFPMB – Računovodski izkazi za leto 2021 (PDF)
Finančni načrt za leto 2022:
OŠFPMB – Program dela 2022 (PDF)
OŠFPMB – Kadrovski načrt 2022 (priloga k Programu dela) (PDF)
OŠFPMB – Finančni načrt 2022 (PDF)

………………………………………………………….

Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna:
Poslovnik o delu SZ OŠ FP, 14. 12. 2021
(PDF)

Zapisnik 1. seje Sveta zavoda (14. 12. 2021):
Zapisnik, 14. 12. 2021
(PDF)

Gradivo za 1. sejo Sveta zavoda (14. 12. 2021):
Poslovnik Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna Maribor 2021 (delovno gradivo)
(PDF)

Dostopnost