Za predstavnike Sveta staršev OŠ Franceta Prešerna Maribor

Gradivo za 3. redno sejo Sveta staršev (22. 5. 2024):
OSFPMB – Poslovnik o delovanju sveta staršev (delovna verzija) (PDF)
Izbor delovnih zvezkov in potrebščin 2024-2025 (PDF)

………………………………………………………….

Gradivo za 2. redno sejo Sveta staršev (15. 2. 2024):
Rebalans finančnega načrta za leto 2023: OŠFPMB – rebalans 2023 (PDF)
Poslovnik o delovanju sveta staršev OŠ FP MB (delovno gradivo) (PDF)

Zapisnik 1. seje Sveta staršev (26. 9. 2023)

Zapisnik, 1. seja sveta staršev, 26. 9. 2023 (PDF)

Gradivo za 1. sejo Sveta staršev (26. 9. 2023) in 6. redno sejo Sveta zavoda (28. 9. 2023)

Vabilo, svet staršev, 2023 2024 1. seja (PDF)
Delovno gradivo – LDN šole za šolsko leto 2023/2024 (PDF)
Delovno gradivo – Poročilo o uresničevanju LDN v šolskem letu 2022/2023 (PDF)
Delovno gradivo – Hišni red OŠ Franceta Prešerna Maribor (PDF) 
Delovno gradivo – Vzgojni načrt OŠ Franceta Prešerna Maribor (PDF)
Delovno gradivo – Pravila šolskega reda OŠ Franceta Prešerna Maribor (PDF) 
Delovno gradivo – PŠR Priloga 1 (PDF)
Delovno gradivo – PŠR Priloga 2 (PDF)

………………………………………………………….

Gradivo za 2. sejo Sveta staršev (20. 4. 2023) in 5. sejo Sveta zavoda (20. 4. 2023)

Vzgojni načrt OŠFPMB (april 2023) (PDF)
Pravila šolskega reda OŠFPMB (april 2023) (PDF)
PŠR OŠFPMB priloga 1 (PDF)
PŠR OŠFPMB priloga 2 (PDF)
PŠR OŠFPMB Obrazec 2A (PDF)
PŠR OŠFPMB Obrazec 2B (PDF)

Dostopnost