OKROGLA MIZA – MARIBORSKE PRAVLJIČNE POTI

V pogovoru o »Mariborskih pravljičnih poteh« smo prisluhnili cenjenim gostom, ki so strokovnjaki z različnih področij, vsi nekako povezani z Maribor in pravljico. Z nami so delili svoje dragoceno znanje in izkušnje:
gospa Milena Antonić, z Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor,
gospa Milena Pivec, direktorica in odgovorna urednica založbe Pivec,
gospa Valentina Bevc Varl, umetnostna zgodovinarka in kustodinja v Pokrajinskem muzeju Maribor,
gospa Zdenka Gajser, pravljičarka, mladinska knjižničarka in pesnica,
gospod Andrej Gulič, z Zavoda za raziskavo in promocijo naravne in kulturne dediščine, Gremo na Pohorje.

Povezujemo se v duhu kulture in osvežiti želimo že pred leti začeti projekt »Dediščina v rokah mladih, mladi posvojijo spomenik«. Leta 2013 smo posvojili našo šolsko stavbo. V tem šolskem letu in v naslednjih letih bi radi posvojili Mariborske pravljične poti.
Združili smo 32. dneve evropske kulturne dediščine in 10. teden kulturne dediščine še z UNESCO ASPnet cilji, ki so v naslednjem desetletju osredinjeni na varovanje kulturne dediščine. To je nadstandard, ki ga Unesco šole želimo razvijati in obogatiti v skrbi za spodbudno učno okolje.
Pri prepoznavanju in vrednotenju dediščine je izjemnega pomena obravnavanje iz različnih znanstvenih in družbenih zornih kotov. Le tako lahko ovrednotimo dediščino v kontekstu preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

V tem šolskem letu se bomo ukvarjali s pripovedkami, v katerih je književni prostor Maribor s Pohorjem. Mnogo je takih pripovedk. Brez dvoma je v njih vsaj trohica zgodovinskega ozadja. Pravljična bitja bomo spoznavali z branjem slikanic iz zbirke Pripovedke o Mariboru in okolici. Spoznali bomo književne vrste: pripovedke, legendne pripovedke, pravljice in mite.
Številne književne like: realne in pravljične (tudi mitološke) literarne like, ki so nerazdružljivo povezani z ljudmi.
BRANJE od 1. do 5. r:
1. razred: Vodni mož Gestrin
2. razred: Tri kače/ Gadja kraljica
3. razred: Čevljarček
4. razred: Zlodej sezida cerkev/Pekrska gorca
5. razred: Zlati krompir/Poštelski zaklad

Od 6. do 9. razreda beremo SCHLOSSERJEVE POHORSKE PRIPOVEDKE.

Branju bo sledilo likovno poustvarjanje. Z branjem smo začeli že v mesecu septembru. Pri prepoznavanju in vrednotenju dediščine nas spremlja ustvarjalnost. Želimo pristopiti na zanimiv način.
OKROGLA MIZA, 29. sept. 2022, ob 18.00, v šolski knjižnici in še PRAVLJIČNI VEČER, 27. okt. 2022, ob 18.00, v šolski knjižnici.
Zahvala gospe Metki Kuraj, mentorici glasbenega programa, v katerem so nastopile mlade glasbenice iz 7. d, 9. a in 9. c razreda.

Vsem učencem želiva prijeten vstop v zakladnico naše kulturne dediščine.

Irena Gradišnik
Radeja Lokar Rutar

Dostopnost